Josephi ... Preclara opera noíÄ parua accuratioíÄe & diligentia receíÄter iíÄpressa necnoíÄ a coíÄpluscul' meíÄdis q[ui]bus passiíÄ aíÄtea statebaíÄt tersa atq[ue] castigata ... Roberti Goullet ...


10052258