Tydelyke straffe voorgesteld ten afschrik aller goddeloze en doemwaardige zondaren / G. Tysens.