Wendingen : maandblad voor bouwen en sieren / van Architectura et Amicitia.