El Lissitzky suprematisch worden van tWee kWA drA ten in 6 konstrukties.


10186893