Pages of Polish journal Blok, Czasopismo Awangardy artystyczney, 1924. [3393-1]


10654071