Aleksander Koltonski. "Teatr artystyczny na wodzie." Wiadomosci Literackie, [1926]. [05101-1]