Papus. "Marinetti." L'Esquella de la Torratxa, Barcelona, 1928. With illustration: L'Enterrement de la Sardina. [5584-1]


10657499