Zygmunt Tonecki. “Teatr Przysztosci.” Wiadomosci Literackie, Wrasaw, 12 mag 1929. With 4 illustrations. [5862-1]