Caricature. “La vispa teresa.” No source, no date. [6039-1]