Caviglioni. “Aeropittura futurista.” No source, no date. [6046-1]