Edward Boyé. “Faszyzm I futuryzm.” Wiadomosci Literackie, Warsaw, 3 paz 1926. [6242-1]