Giuseppe Somma. “L’architettura d’avanguardia di A. Sant’Rlia.” Mattino, 23 ott 1930. [6253-3]