Enrico. “Till Marinetti som undervisar variden om futurismens valsignelser och makaronis forbanneiser.” Dagens Nyheter, 21 Juni 1931. [06659-1]