Anonymous. “Aliterackie eksperymenty teatralne.” Wiadomosci Literackie, [1931]. [6854-1]