Tito Czyzewski. “Metti lo Smoking... Viene Marinetti.” Nowiny Codzienne, 10 mar 1933. [6903-1]


10659591