Tito Czyzewski. “Metti lo Smoking... Viene Marinetti.” Nowiny Codzienne, 10 mar 1933. [6904-1]