Z Sali Odczytowej. “Marinetti.” Kurjer Lwowski, 16 marca 1933. [7535-2]