Gand. “Sex Kopbagetar seko fortatture.” Dagens Nyheter, 26/7/35. [7695-6]