Anonymous. “Futuryzm.” Kurier Codzienny, Krakow, 14 set 1936. [7815-1]


10661324