Francesco Cangiullo. “Umberto Boccioni.” L’Arena, 13 set 1936. [7820-2]


10661345