Anonymous. “Futuryzm.” Kurjer Codzienny, Krakow, 14/9/36. [7894-1]