Anonymous. “35 nowosci futurystycznych.” Ilustr Kurjer codzienny, Krakow, 8 Maj 1935. [7911-1]