Anonymous. “Futuryzm a dymy Wezuwjusza.” Gazeta Polska, 6 sicz 1936. [8036-3]