Anonymous. “L’eroico difesa del Passo Uarieu.” Roma-Napoli, 25 mag 1936. [8209-1]