A. Murakin. “Itaalia maastiku-maalide naitus.” Kuup, no 38, 30/3/38. [9700-1]


10665156