English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 201 (August 9, 1919)


11186578