English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 202 (August 16, 1919)


11186611