English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 203 (August 23, 1919)


11186640