English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 204 (August 30, 1919)


11186833