English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 205 (September 6, 1919)


11186863