English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 207 (September 20, 1919)


11186921