English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 208 (September 27, 1919)


11186957