English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 209 (October 4, 1919)


11186987