English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 210 (October 11, 1919)


11187016