English Weekly
Ying-yu Chou-pao, no. 211 (October 18, 1919)


11187045