Temple of Yu, Shaoxing, Khejiang, China, ca. 1930-1940


11420616