Wharf at Jiujiang, Jiangxi, China, ca. 1885


11424250