T'ien Ning Temple, Yangzhou, Jiangsu, China,1936


11424936