Men cooking sweet potatoes, Fujian, China, ca. 1920-1937


11479021