VKHuTein, Vysshiĭ gosudarstvennyĭ Khudozhestvenno-Tekhnicheskiĭ Institut v Moskve.


11553608