De Nationale Conventie in barensnood van eene constitutie [graphic].


11861489