Kaart der Vriendelyke Eilanden ... Van R.G. Bennet en J. Van Wyk Rz Te Dordrecht by J. de Vos. & Co.