Kaart van Niew Holland, Niew Guinea, en omliggende Eilanden, behoorende tot de, door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap bekroonde Verhandeling, van R.G. Bennet en J. van Wyck Rz. Te Dordrecht by J. de Vos & Co. R. van Wych J.X. del.


15237586