Rzymsko-Katolicy = Römisch-Katholische = Catholiques Romains / Opracował E. Romer.