Karta Öfver Stockholm Och Dess Närmaste Omgifningar/ A.L. Normans Lith. Inst. Stockh.


15471547