Album Page 16. Recto: Aberdulais Iron Works near Aberdulais Falls, Wales