Mapa ponĕmc̆ování zemí koruny c̆eské = Mapa ponĕmc̆ování zemí koruny c̆eské = [Karte]