Pascaarte Van't oostelyckste deel vande Middelandsche Zee : vertonende in sich de ware gelegentheden van alle capen, havens, rivieren, bayen en droogtē, zynde alles op zyn behoorlycke streckingen en distantiē geleyt = Tabula hydrographica de partibus or