Pascaarte van't oostlyckste deel vande Middellandsche Zee : vertonende de ware gelegentheden van alle capen, havens, bayen en droogten zyñ alles op zyn behoorlycke streckingen en distantien geleyt / t'Amsterdam by Anthoni Iacobsz, op t'water inde Lootsma