Pas caert vande Custen van Angola van Rio de Zaire tot C. Negro, alles oy zyn ware Coers en verheyt geleyt.


15533516